Product image
  • Laddar
  • Laddar

DLP - DOWN LIGHTS PROTECTION

DLP - DOWN LIGHTS PROTECTIONBeskrivning
  • Användningsområde

    FireStop Down Lights Protection ”DLP” används för att bibehålla innertakens brandklassning vid montage av infällda lampor. När ett hål görs i dom befintliga innertaken påverkas integriteten i konstruktionerna och åsidosätter brandkraven. Produkten har även ljudisolerande egenskaper som är av stor vikt.

  • Beskrivning

    FireStop Down Lights Protection ”DLP” består av ett grafit material som är format som en kåpa för att passa över den infällda armaturens baksida. Vid eventuell brand expanderar grafit materialet och stänger till utrymmet för att hindra värme och flammor att tränga igenom.

Artiklar
Hämtar artikelinformation