PDS - PLASTDOSSKYDDBeskrivning
  • Användningsområde

    FireStop Plastdosskydd ”PDS” används för att bibehålla väggens brandklassning vid montage avinfällda plastdosor. När ett hål görs i dom befintliga väggarna påverkas integriteten i konstruktionerna och åsidosätter brandkraven. Produkten har även ljudisolerande egenskaper som är av stor vikt

  • Beskrivning

    FireStop Plastdosskydd ”PDS” består av ett grafitmaterial som är format som en kåpa för att passa över plastdosans baksida. Vid eventuell brand expanderar grafitmaterialet och stänger till utrymmet för att hindra värme och flammor att tränga igenom

Artiklar
Hämtar artikelinformation