Product image
  • Laddar
  • Laddar
  • Laddar

ELASTIC [FS1000] - SILIKONFOGMASSA

ELASTIC [FS1000] - SILIKONFOGMASSABeskrivning
  • Användningsområde

    Elastic [FS1000] är avsedd för brandklassad in- och utvändig fogning mellan olika konstruktionsmaterial, med mycket god elasticitet, rörelseförmåga och vidhäftning. Godkänd för fogning runt dörrar och fönster.Godkänd i brandteknisk klass EI 30-EI 120

  • Beskrivning

    Elastic [FS1000] är en brandklassad flexibel 1-komponent, silikonbaserad fogmassa. Elastic hindrar genomträngning av eld, rök, gas ,vatten, damm och ljud. Tack vare silikonens elasticitet erhålls en flexibel fogning som tål kraftiga vibrationer och rörelser utan att deformeras, spricka eller lossna. Ljudreduktionstal för ELASTIC [FS1000] är 60 dB.

Artiklar
Hämtar artikelinformation