Product image
  • Laddar
  • Laddar

KNIPAREN - GENOMFÖRING FÖR KABLAR OCH RÖR

KNIPAREN - GENOMFÖRING FÖR KABLAR OCH RÖRBeskrivning
  • Användningsområde

    Kniparen är en mycket enkel produkt att montera. Genomföring och brandtätning i ett. Den är avsedd för tätning i brandklass EI 60 till EI 120 av olika slag av kablar och plaströr som penetrerar brandklassade väggar. Kniparen kan också med fördel monteras i befintliga brandtätningar av olika slag. Du behöver vid installationen av Kniparen inte veta exakt vilka, eller hur många kablar som skall dras, en enkel uppskattning är tillräcklig. Att byta kablar eller komplettera med nya är därför väldigt enkelt. Kniparen tätar effektivt även när den är tom. Den delbara Kniparen ger möjlighet att brandtäta kablar även efter att de är dragna

  • Beskrivning

    Brandklassad genomföring för kablar och rör. Kniparen består av en stålhylsa som invändigt är belagd med ett värmeexpanderande färg. Vid upphettning, t ex under brandpåverkan, sväller den invändiga beläggningen och tätar effektivt mot genomsläpp av eld, gas och rök.

Artiklar
Hämtar artikelinformation