Product image
  • Laddar
  • Laddar

REACTIVE PAINT [UNIVERSAL KS 1] - VÄRMESVÄLLANDE BRANDSKYDDSFÄRG

REACTIVE PAINT [UNIVERSAL KS 1] - VÄRMESVÄLLANDE BRANDSKYDDSFÄRGBeskrivning
  • Användningsområde

    Reactive Paint [Universal KS 1] är avsedd för skyddsmålning inomhus av enskilda kablar eller kabelstråk i syfte att förhindra antändning och brandspridning via kapslingsmaterialen. Antändning och brandspridning via kabelförläggningar förhindras upp till 30 minuter. Reactive Paint [Universal KS 1] används även för reparation av Reactive Board [Universalskiva 1201].

  • Beskrivning

    Vit, vattenspädbar, brandskyddsfärg som målas på kablar för att fördröja tiden till kortslutning vid en eventuell brand. Vid värmepåverkan expanderar Reactive Paint [Universal KS 1] till ett tjockt isolerande skikt som effektivt hindrar övertemperaturer att nå underlaget. Upp till 30 minuters fördröjning kan erhållas. Åtgång 1000 g/m2

Artiklar
Hämtar artikelinformation