Campaign image

Utvecklad med svenska snickare


Tillsammans med ett gäng professionella snickare har vi på ESSVE undersökt de mest frekvent förekommande problemen vid trallmontage. Baserat på de professionella snickarnas utmaningar utvecklade våra ingenjörer en skruv med fokus på att säkerställa grym klämkraft, snyggt resultat och flisfria montage. Resultatet blev trallskruven ESSDECK Max.

Dessutom hoppas vi se färre blodiga fingrar vid trallbyggen då vi lämnat den översta delen av skruven fri från gängor så att skruven kan hållas på plats utan att man skär fingrarna vid idragning, något snickare påpekat för oss och som vi tagit tillvara på i produktutvecklingen!

Utförliga svar om ESSDECK Max och fler trallrekommendationer hittar du här:

LÄR DIG MER

Campaign image

Skeva brädor sätts på plats


Ett allt mer vanligt förekommande problem är propellerbrädor, dvs trallvike som är skruvar sig och som ställer till problem vid montering. I många fall behövs det användas tving för att få dessa brädor på plats.

För att motverka problemet har ESSDECK Max dubbla gängor med olika gängstigning. Den understa gängan har något glesare stigning och den övre gängan något tätare stigning vilket gör att klämkraften blir optimal och även kan sätta skeva brädor på plats.


Campaign image

Snyggare slutresultat


Stickor och flisor i trallen är sällan önskemål från kund, men dessvärre vanligt förekommande. För att motverka uppkomsten av det har ESSDECK Max en liten cylindrisk skalle, 25% mindre än standard, med frässpår direkt under skallen. Frässpåren och den cylindriska skallens kant skär av fibrerna i träet vilket motverkar att fibrer trycks upp och skapar flisor.Campaign image

Montera nära kant


Ett annat problem de professionella snickarna upplever är att trallvirket tenderar att spricka om skruven monteras för nära kant eller ändträ, till exempel vid tillfällen då man behöver lägga fris.

För att kunna möjliggöra montering närmare kant designade vi en spets som fräser istället för skär fibrer, vilket innebär att skäret inte fylls med fibrer och därmed minskar risken för att virket spricker upp.Campaign image

Uppgraderad stålkvalitet


I ESSDECK Max med CorrSeal (C4) ytbehandling har vi uppgraderat till ett stål med samma stålkvalitet som våra konstruktionsskruvar. Den förbättrade stålkvaliteten är mer tålig för rörelser men med bibehållen styrka.