Campaign image

HÖGA LASTVÄRDEN MED MAXIMAL FLEXIBILITET

Ankarmassa och kemankare som det också kallas för, är en kemisk infästning som är perfekt för förankring i håldäckselement, natursten, betong, håltegel, tegel, murverk och lättbetong. Montaget blir permanent och extremt hållfast. Ju större monteringsdjup, desto högre bärförmåga.

Ankarmassa rekommenderas när det finns risk för att en expander spräcker betongen, eller helt enkelt inte fungerar – t ex vid infästning av räcke på kanten av en balkongplatta.

Campaign image

SORTIMENTET GÖR DET LÄTT ATT VÄLJA

Vi har ett brett utbud av ankarmassor vilket gör det lätt att hitta rätt produkt, oavsett dina krav på lastegenskaper, motståndskraft, miljöbedömningar och pris.

För att kunna erbjuda komplett montage och utföra korrekt applikation har vi även ett brett sortiment av tillbehör så som gängstänger, pinnbult, perfohylsor, borstar och blåspump med mera.

Den totala hållfastheten i konstruktionen beror på att montaget är utfört på rätt sätt, vilket är väl värt att tänka på.

Campaign image

VI BÖRJAR MED DEN STARKA GRUNDEN

ECM

Prisvärd, stark ankarmassa. Lämplig ur miljösynpunkt. Perfekt för porösa material och osprucken betong. Godkännanden:

• Miljövänlig och styrenfri
• För natursten, betong, hålsten, murverk och lättbetong
• ETA option 7 för osprucken betong M8-M24
• ETA-godkänd för murverk
• Montage får ske i fuktiga och vattenfyllda hål
• Nästan doftfri

ONE

En starkare massa, perfekt även för montage i sprucken betong och porösa material. Löser de flesta montage. Godkännanden:

• ETA Option 1 för sprucken och osprucken betong M8-M30
• ETA för armeringsjärn 8mm-32mm
• ETA för murverk och lättbetong
• Seismiskt godkännande i klass C1
• Montage i vattenfyllda hål
• Motståndskraft mot kemiska ämnen
• Godkännande för dricksvatten
• Hög kemisk motståndskraft
• Brandtest R120
• Styrenfri

Campaign image

….OCH FORTSÄTTER MED SPJUTSPETSARNA…

ICE

Snabbhärdande massa för montage i låga temperaturer ner till -10°C. Klarar även montage i sprucken betong. Godkännanden:

• ETA Option 1 för sprucken och osprucken betong M8-M30
• ETA för armeringsjärn 8 mm-32 mm
• ETA för murverk och lättbetong
• Seismiskt godkännande i klass C1
• Montage i vattenfyllda hål
• Motståndskraft mot kemiska ämnen
• Godkännande för dricksvatten
• Hög kemisk motståndskraft
• Brandtest A1
• Styrenfri

HY

Extremt stark hybridmassa för sprucken betong och eftermonterad armering. För högkvalificerade installationer där högsta säkerhet efterfrågas eller kemiskt utsatta applikationer. Exempelvis , förstärkning och motgjutningar, vatten-/hamnmontage, brandutrymningsutrustning, fallskydd, etc. Godkännanden:

• ETA option 1 för sprucken och osprucken betong M8-M30
• Seismiskt godkännande C1 samt C2 (M12-M24)
• ETA för eftermonterad armering 8-32mm
• Fobatec testrapport för termiska, mekaniska samt elektriska egenskaper
• Godkännande för dricksvatten
• Brandgodkännande R120

Håll koll för att välja rätt

Campaign image

MONTAGET ÄR A OCH O

ESSVEs ankarmassor är 2-komponentsmassor med bas och härdare. Först när komponenterna blandas i det särskilda blandarmunstycket uppstår ankarmassans unika egenskaper. Det går därför att använda samma patron vid flera tillfällen. Innehållet blir inte förstört eller stelnar inte förrän det blandas.

Innan du applicerar:
Tryck ut en teststräng tills massan är rätt blandad och har en ljusgrå färg. Eftersom ankarmassans funktion bygger på vidhäftning mot det omgivande materialet så är det mycket viktigt att alltid följa montageanvisning vad det gäller borstning och renblåsning av borrhålet.

Undviker man rengöring får ankarmassan vidhäftning mot det lösa betongdamm och borrkax som finns i hålet, vilket försämrar både bärförmåga och säkerhet.

Se hela vårt sortiment