Product image
 • Laddar

GOLDEN ANCHOR, VARMFÖRZINKAD

GOLDEN ANCHOR, VARMFÖRZINKADBeskrivning
 • Användningsområde

  ESSVE Golden Anchor är avsedd för infästning i betong och natursten. Golden Anchor kan med fördel användasi applikationer där det ställs höga lastkrav på infästningen. Golden Anchor kan t ex användas vid fastsättning av trä-/stålreglar som syll och fasaduppreglingar, fastsättning av beslag, z-järn, smideskonstruktioner m m.

 • Beskrivning

  Golden Anchor är en s k pinnskruvsexpander som i sin nedre del, som är förankringsdelen, har ett rostfritt clips
  som vid åtdragning expanderar upp på den konade delen av skruven. Den övre delen är försedd med en utvändig
  gänga med flänsmutter, d v s kombinerad mutter och bricka. För att undvika skador på skruvens gängor vid
  islagning, är den övre delen försedd med en slagnacke.
  Då borrdiameter är lika med skruvdiametern uppstår en anliggning mellan hålväggen och clipset redan då Golden
  Anchor slås in i borrhålet. När flänsmuttern sedan dras åt tvingas skruven utåt, varvid clipset tvingas att expandera
  upp på den konade delen. Varmförzinkad Golden Anchor är tillverkade av kolstål med hållfasthetsklass min. 5.8 och har rostfritt clips.

 • Montering

  Se monteringsanvisning.

Artiklar
Hämtar artikelinformation