Product image
  • Laddar

Blandarmunstycke för Ankarmassa

Blandarmunstycke för AnkarmassaBeskrivning
  • Användningsområde

    ESSVE Blandarmunstycke är avsedda för användning tillsammans med ESSVE Ankarmassor.

  • Beskrivning

    Byte av blandarmunstycket gör det möjligt att använda resterande innehåll i patronen efter att den öppnats.

Artiklar
Hämtar artikelinformation