LUFTVERKTYGSOLJABeskrivning
  • Beskrivning

    Ett par droppar av Luftverktygsolja i luftintaget varje dag reducerar servicebehovet och ökar livslängden på verktyget.

    Specialolja för professionella spik-, dyckert- och klammerpistoler. Smörjer verktyget, minskar slitage och reducerar uppkomst av fukt som kan bidra till korrosion och förfrysning. Används direkt i pistolens luftintag. Blanda inte med andra oljor. Förvaras otillgängligt för barn.

Artiklar
Hämtar artikelinformation